Behandling af persondata på sociale medier

Formål
GynZone er til stede på de sociale medier Facebook, Twitter og Linkedin. Formålet er dels at markedsføre og informere om vores produkter og ydelser, dels at holde kontakt til faglige netværk og indhente input og respons herfra.

Retsgrundlag
Behandlingen sker efter interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen. Her vægter vi at du som som bruger af de sociale medier selv vælger hvilket oplysninger du giver os adgang til. 

Hvilke oplysninger behandles?
Behandlingen kan, ud over navn, omfatte erhverv, jobtitel og arbejdsplads; altsammen forudsat at du selv lægger disse oplysninger ud på det sociale medie. 

I forbindelse med en faglig diskussion eller lignende kan det ikke udelukkes at andre typer personoplysninger bliver omtalt - men i tilfælde af at der optræder oplysninger om en identificerbare persons helbred, vil disse oplysninger blive slettet så snart vi ser dem, og den person, der har afgivet oplysningerne, vil blive informeret om dette.

Vis pris i valuta