Behandling af persondata indsamlet med henblik på salg

Formål
Vi kan indsamle og behandle kontaktinformationer fra internettet, eller evt. fra 3. parter som for eksempel LinkedIn eller lignende, med henblik på salg. Vi overholder oplysningspligten efter artikel 14 ved at give oplysninger i forbindelse med behandlingen hurtigst muligt og senest 30 dage efter, at vi behandler oplysningerne.

Retsgrundlag
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning om, at ønsket om behandlingen vejer tungere end ønsket om ikke at foretage behandlingen.

Hvilke oplysninger behandles?
Vi indsamler kontaktoplysninger i form af navn, e-mail-adresse, telefonnummer og lignende, samt oplysninger om arbejdssted og jobtitel.

Modtagere af personoplysninger
GynZone har et tæt samarbejde med virksomhederne Vulva Enterprise og
Omniview Speculum der fremstiller og sælger hhv. fantomer til brug i medicinsk undervisning og et spekulum beregnet til brug i forbindelse med sutur af fødselsbristninger. Hvis vi vurderer at disse virksomheders produkter kan have interesse for nogen hvis oplysninger vi har indsamlet med henblik på salg, vil vi i nogle tilfælde videregive kontaktoplysningerne til dem. I denne overgivelse er GynZone, Vulva Enterprise og Omniview Speculum gensidigt dataansvarlige.

Vis pris i valuta