Den registreredes rettigheder

Her er en oversigt over de rettigheder du har som registreret. Ønsker du at gøre én af disse rettigheder gældende, så kontakt os på info@gynzone.dk

Retten til indsigt

Du har ret til at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker det, vil vi sende dig en oversigt over hvilke persondata vi har på dig, hvordan de behandles, samt hvad formålet og lovhjemlen for behandlingen er.


Retten til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse hvis du er uenig i vores behandling af personoplysningerne. I behandlingen af din indsigelse vil følge gældende lovgivning - herunder eventuelle kontraktlige forpligtelser overfor din arbejdsgiver i tilfælde af at vi har registreret oplysninger om dig i forbindelse med arbejdspladsens køb af e-læring eller workshops.

Retten til at bede om begrænsning

Du har ret til at bede om at vi begrænser behandlingen. Vi vil efterkomme dit ønske i det omfang at det ikke er i strid med lovgivningen eller en kontraktlig forpligtelse.

Retten til at bede om sletning

Du har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har du ret til at få dem opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger du selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage, hvorefter vi ophører med behandlingen. 

Retten til at klage

Hvis er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gøre vores yderste for at løse problemet. Du kan få fat i os på aW5mb0BneW56b25lLmRr eller bruge vores kontaktformular. Vi svarer indenfor 2 hverdage.

Er du stadig utilfreds, kan du klage til Datatilsynet. 

Vis pris i valuta