Behandling af persondata ved køb i webshoppen

Formål

I webshoppen beder vi om de personoplysninger, som er nødvendige for at gennemføre købet af den vare eller ydelse, du har valgt. Det vil typisk være enten adgang til e-læring, deltagelse i en workshop eller et andet arrangement, eller tilsendelse af tryksager eller andre fysiske varer.

Retsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne overholde aftalen om købet.

Hvilke oplysninger behandles?
Hvilke oplysninger, det er nødvendigt at behandle, afhænger af hvilken type køb der er tale om.


Ud over de strengt nødvendige og obligatoriske oplysninger har du mulighed for at udfylde flere oplysninger, som kan hjælpe os med at give dig en bedre service.

Obligatoriske oplysninger ved alle køb

  • Navn: behøver vi for at kunne identificere dit køb.
  • E-mail: nødvendig for at vi kan sende dig en faktura og en ordrebekræftelse, samt en mail med brugeroplysninger hvis dit køb giver adgang til e-læring. Her fungerer din e-mail desuden som login.
  • Land: for at kunne indberette dit køb korrekt til Skat, er vi nødt til at vide hvilket land du befinder dig i.

Angivelse af postadresse ved køb af fysiske varer

Hvis du køber en fysisk vare, som skal sendes med posten, har vi brug for din adresse. Ved øvrige køb behøver du ikke at oplyse din adresse.

Oplysninger som kan give dig en bedre service

  • Stillingsbetegnelse: hvis vi kender dit faglige udgangspunkt, kan vi bedre målrette en ydelse til dig. Det gælder særligt for workshops. På symposier laver vi navneskilte til alle deltagere. Her skriver vi normalt stillingsbetegnelsen.
  • Arbejdsplads/studiested: også denne oplysning kan hjælpe os med at gøre f.eks. en workshop mere relevant, og på symposier har vi ligeledes brug for den til navneskilte. Desuden kan vi bruge den til at give særlige tilbud, rabatter og gaver til hospitaler og jordemoderskoler der bruger GynZones tjenester meget.
  • Telefonnummer: hvis du giver os dit telefonnummer, kan vi lettere få fat i dig hvis det af en eller anden grund bliver relevant. Det kan f.eks. betyde at du får din vare hurtigere hvis vi mangler oplysninger til forsendelsen.

Tilmelding til workshops og symposier

Vis pris i valuta