PERSONDATAPOLITIK FOR GYNZONE APS

Kontaktoplysninger

GynZone ApS

Jægergårdsgade 152, 1.
8000 Aarhus C
CVR: 29813957
Kontakt os på e-mail: aW5mb0BneW56b25lLmRr 
Du kan også skrive til os via vores kontaktformular


Persondataansvar

GynZone ApS er er dataansvarlig for de personoplysninger der behandles når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden, nyhedsbreve, sociale medier mv.


Hvilke oplysninger behandler vi, og til hvilke formål?

I GynZone har vi respekt for dit privatliv. Vi bruger kun dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at levere den bedst mulige ydelse til dig. Hvilke oplysninger vi behandler, og hvad behandlingen består i, vil variere alt efter hvilken type af relation vi har til dig.

Vil du vide hvilke personoplysninger vi har om dig?
Du kan altid kontakte os på aW5mb0BneW56b25lLmRr eller bruge vores kontaktformular.
Vi svarer indenfor 2 hverdage.

For en detaljeret gennemgang af dine rettigheder til indsigt, berigtigelse, indsigelse mv., se Den registreredes rettigheder.


Her ender dine personoplysninger


GynZones website
GynZones website er hostet af virksomheden Secoya. Hvis du køber noget i webshoppen, hvis du bruger én af vore andre formularer, eller hvis du har en profil i vores e-læringssystem, vil de indtastede oplysninger blive registreret på sitet. De vil her kun være tilgængelige for de relevante medarbejdere ved GynZone, samt, i tilfælde af behov for teknisk support i konkrete sager, for Secoya. Overførsel af data til Secoyas systemer sker på basis af en databehandleraftale.

Webmail

Data indtastet på vores website bliver automatisk videresendt til vores webmail (G-mail). Her optræder naturligvis også alle e-mails som du sender direkte til os. Overførsel af data til G-mail sker på basis af en databehandleraftale.

Nyhedsbrevstjeneste

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, overgår tilmeldingen til nyhedsbrevs-tjenesten Mailchimp. I forbindelse med workshops og symposier vil vi også nogle gange bruge Mailchimp til at sende dig information om det aktuelle arrangement. Endelig bruger vi nogle gange Mailchimp til at sende information til e-læringsbrugere og licensadministratorer. Overførsel af data til Mailchimp sker på basis af en databehandleraftale.

Økonomisystem
Ved køb i webshoppen sendes de indtastede oplysninger automatisk til økonomisystemet e-conomic. Her registrerer vi også dine oplysninger hvis du er kontaktperson for et manuelt køb. Overførsel af data til e-conomic sker på basis af en databehandleraftale.

Øvrige online-tjenester

Vi opbevarer langt de fleste af vores filer i Dropbox, men bruger også Google Docs og Evernote til visse typer af registrering. Her vil persondata i visse tilfælde indgå. Vi registrerer desuden vore kontaktpersoner i Google Contacts. Overførsel af data til disse tjenester sker på basis af en databehandleraftale.

Nære samarbejdspartnere

GynZone har et tæt samarbejde med virksomhederne Vulva Enterprise og  Omniview Speculum der fremstiller og sælger hhv. fantomer til brug i medicinsk undervisning og et spekulum beregnet til brug i forbindelse med sutur af fødselsbristninger. Der kan ske en udveksling af kontaktoplysninger på samarbejdspartnere og potentielle kunder mellem de tre virksomheder.  I denne udveksling er GynZone, Vulva Enterprise og Omniview Speculum gensidigt dataansvarlige.

Eksterne dataansvarlige

Vores bogholder og revisor har adgang til kundedata med selvstændigt dataansvar.


Opbevaring og sletning af persondata

Vi opbevarer og sletter personoplysninger efter følgende principper:

Følsomme personoplysninger og CPR-numre opbevares kun i det omfang det er lovpligtigt, nødvendigt for en indgået aftale eller sker med samtykke.

Almindelige personoplysninger opbevares så længe som det er nødvendigt for aktuelle formål og opbevares/slettes herefter efter følgende principper:
  • Hvis oplysningen er uden varig betydning, slettes den efter behandling.
  • Hvis der er tale om et kontraktligt forhold, bevares oplysningen så længe forholder består, samt i 5 år derefter.
  • Oplysninger, som indgår i vores e-læring eller udvikling af denne, bevares så længe den er af faglig betydning. Vi undgår her at gemme unødvendige persondata.
  • Øvrige persondata slettes efter 1-2 år. 

Automatiske afgørelser og profilering

Indsamlede personoplysninger anvendes ikke i forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.


Klagemuligheder

Kontakt os hvis du er utilfreds med noget!

Hvis er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gøre vores yderste for at løse problemet. Du kan få fat i os på aW5mb0BneW56b25lLmRr eller bruge vores kontaktformularVi svarer indenfor 2 hverdage.

Klage til Datatilsynet
Er du stadig utilfreds, kan du klage til Datatilsynet. 

Version 2.2 af GynZones persondatapolitik. Publiceret 05.12.2018

Vis pris i valuta