De støtter GynZone økonomisk

Bidrag fra fonde er givet til udvikling af GynZones online informationer.

En stor tak for økonomisk støtte skal derfor lyde til: 

  • Styrelsen for Forskning og Innovation, København
  • Østjysk Innovation A/S. Incuba Science Park Katrinebjerg, 8200 Århus N
  • Aase og Ejnar Danielsens Fond, Lyngby
  • Mads Clausens Fond, Nordborg
  • Frode Nygaard og Hustrus Fond
  • Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond
  • Grosserer Fogts Fond
  • Region Midtjyllands kontor for Forskning & Innovation, Viborg


Vis pris i valuta