Vilkår for brug af GynZones hjemmeside

Behandling af personoplysninger

Betingelser for Multi-User Licenser og workshops


Vigtig juridisk information
Læs venligst disse brugsbetingelser grundigt før du benytter hjemmesiden. Denne erklæring er et juridisk dokument i relation til vilkår for brug af GynZones hjemmeside.
Hvis du personligt mærker symptomer eller føler dig syg, bør du opsøge din læge eller en anden professionel sundhedsperson. Såfremt du er professionel sundhedsperson, er du forpligtiget til at følge de faglige retningslinjer, som er fastlagt af din arbejdsgiver.
Dokumenter og visuel information vist på denne hjemmeside præsenteres udelukkende som almen information. Materialet er på ingen måde beregnet til at erstatte professionel sundhedsfaglig behandling eller rådgivning. Informationer fra denne hjemmeside kan ikke – og må ikke – blive lagt til grund for diagnoser eller valg af behandlingsformer.
Alt materiale på denne hjemmeside er udarbejdet af GynZone til patienter og fagpersoner og kan udelukkende anvendes som informationsmateriale. Filer må alene downloades i henhold til nedenstående vilkår. Ved at downloade materiale fra hjemmesiden accepterer du disse vilkår. Såfremt du ikke accepterer vilkårene, må du ikke benytte hjemmesiden eller downloade materiale herfra.  
 
Information om copyright
Alle navne, logoer og varemærker tilhører GynZone eller GynZones samarbejdspartnere. Alt indhold på denne hjemmeside såsom tekst, illustrationer, animationer, video, logoer, ikon-knapper, fotos, lydfiler og software tilhører GynZone og er beskyttet af danske samt internationale regler for ophavsret. Uautoriseret brug eller distribution af ophavs- eller varemærkebeskyttet materiale fra denne hjemmeside kan medføre retsforfølgelse. GynZones varemærker og logo må kun anvendes med tilladelse fra GynZone, og brugen skal i så fald følge retningslinjerne i dette juridiske dokument.  
 
Begrænset brug og benyttelse for individer
Denne hjemmeside og enhver enkeltstående del af hjemmesiden må ikke reproduceres, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden måde udnyttes til kommercielle formål, såfremt dette ikke er godkendt af GynZone. Licenserne er individuelle. Du må downloade én kopi af de informationer, som ligger gratis tilgængelige på hjemmesiden på én computer til personlig, ikke-kommerciel brug medmindre GynZone skriftligt har givet speciallicens til andet.
Du må ikke ændre, bruge eller overføre disse informationer til noget kommercielt formål: heller ikke fjerne ophavsretslige markeringer fra informationen. Du accepterer at forebygge ethvert uautoriseret brug og kopiering af materialet samt sikre, at alle eventuelle ansatte / studerende / din organisation følger disse begrænsninger.
Enhver brug af GynZones varemærker i forbindelse med omtale og reklamer for GynZones produkter kræver passende kildehenvisning. GynZone accepterer ikke noget ansvar for links til hjemmesider eller informationer, der måtte fremgå af disse.  
 
Refusion af betalinger
Licenser og andre betalinger for online undervisningsmateriale refunderes ikke. 
 
Ansvarsfraskrivelse
GynZone producerer undervisningsmateriale og kliniske retningslinjer som en hjælp til god klinisk praksis. Undervisningsmateriale og information på GynZones hjemmeside udarbejdes efter anerkendte metoder og teknikker fra klinisk praksis og baseres på publicerede forskningsresultater. Materialet kan bruges som inspiration for studerende og kliniker indenfor jordemodervæsnet, sygeplejen, fysioterapien og lægevidenskaben samt andre relaterede faggrupper.
Den endelige vurdering i relation til en specifik, klinisk procedure eller behandlingsplan skal altid udføres af autoriseret, sundhedsfagligt personale på baggrund af de individuelle patientforhold og behandlingsmuligheder som er til rådighed. Dette betyder, at GynZones undervisningsmateriale ikke har samme juridiske status som de lokale, faglige guidelines, der udstedes af arbejdsgiveren for den enkelte ansatte.
Afvigelser fra lokale guidelines eller protokollerede patientbehandlinger skal altid dokumenteres i patientens journal på det tidspunkt, hvor den relevante afgørelse træffes. GynZone kan på ingen måde stilles til ansvar for nogen skade eller lidelse inklusiv mistet indtjening, forretningsforstyrrelse eller mistet information som udspringer af brugen af eller manglen på evne til at bruge informationerne, også selvom GynZone er blevet adviseret om muligheden for sådanne skader. GynZone kan ikke garantere nøjagtigheden eller kompletheden af informationer, illustrationer, fotografier, video, animationer, grafiske præsentationer eller andre emner som indeholdes i disse informationer.
GynZone kan foretage ændringer i hjemmesidens indhold og relaterede produkter på ethvert tidspunkt uden forudgående advisering. GynZone garanterer ikke opdateringer af hjemmesidens indhold eller andre materialer på hjemmesiden.  
 
Andet
GynZone kan revidere disse Vilkår på ethvert tidspunkt ved at opdatere denne skrivelse. GynZone forbeholder sig retten til:
1) At foretage ændringer i dette juridiske dokument.
2) At overvåge og fjerne elementer fra dette dokument.
3) At afbryde den offentlige visning af hjemmesiden på ethvert tidspunkt uden forudgående advisering. 
 
Århus d. 22. november 2010
GynZone ApS
Jægergårdsgade 152, 1. sal
DK 8000 Aarhus C

Danmark.
 

Vis pris i valuta