God information til gravide og fødende kvinder

Elke Franzki, gynækolog i Hamburg

"Ist ja ne tolle website, kannte ich irgendwie noch nicht. Danke!".Unik værktøj, høj faglig standard og uundværlig i specialet Gynækologi – Obstetrik

Negin Nasrallah, læge i specialistuddannelse som fødselslæge:

"De første 6 måneder af min speciallæge uddannelse blev brugt på frustration over min manglende kunnen inden for suturering af post partum bristninger.

Som ung læge læste jeg en del teori om bristninger, men praktikken manglede, og læringen blev ikke nemmere af, at hver supervisor havde sin egen måde at klassificere og suturer bristningerne på. 

Efter et halvt år fik jeg adgang til Gynzone og gennemgik alle moduler, læste teori, så animationer og videoer. Gynzone har en virkelig god balance mellem teori og animationer/videoer, unik hjemmeside som ikke kan undværes hverken af den yngre læge eller den ældre kollega.  

Som ung læge i specialet brugte jeg hjemmesiden hver gang, jeg blev kaldt på fødegangen til vurdering og suturering af en bristning. Nu hvor jeg er halvvejs igennem specialet, er Gynzone stadig en hjemmeside jeg bruger aktivt, nu aktuelt til undervisning af de helt nye kolleger i specialet eller de medicinstuderende, som jeg har med mig på vagterne.

Som fagperson har jeg pligt til at holde mig up-to-date og bruge den nyeste viden og teknologi for at give min patient den bedste behandling, og det kan jeg med Gynzone som værktøj. 

Hjemmesiden er lavet af de førende eksperter i landet, den følger nationale og internationale guidelines og jeg kan regne med en høj faglig standard.

Unikt værktøj,  e-læring er kommet for at blive og er vejen frem". 
 Brugervenligt med høj faglig værdi

Hanne Brix Westergaard, overlæge, ph.d. Hillerød Hospital:

"Hillerød Hospitals Obstetriske afdeling besluttede i foråret 2009 at gennemføre et projekt blandt jordemødre med særligt fokus på diagnostik og suturering af bristninger i forbindelse med fødsel.

Alle afdelingsjordemødre på Hillerød Hospital har derfor deltaget i GynZones online kursus samt suppleret dette med en workshop med fokus på anatomi, diagnostik og suturering af perineale bristninger ved brug af fantomer.

Det online kursusmodul er elegant i sin opbygning, brugervenligt i sin elektroniske form og indeholder et væld af informationer af høj faglig såvel som uddannelsesmæssig værdi. Det er logisk opbygget med gennemgang af anatomi, diagnostik af de forskellige bristningstyper og suturering ved Grad 1-4 bristninger.

Det er nemt at manøvrere i systemet, så man efterhånden kan logge sig på det delelement man vil undersøge nærmere. I online modulet kan den enkelte jordemoder løbende opdatere sin viden. Modulerne giver samtidig mulighed for at skabe en tværfaglig, daglig og åben dialog omkring diagnostik og suturering af perineale bristninger.

Desuden findes der et glimrende afsnit om valg af analgesi, optimale forhold for patient og personale, samt sutureringsmetode. Der er i online materialet et pædagogisk og meget elegant skift mellem animation, video med fantom og video af patienter med disse bristninger.

Endelig har Gynzone også en veltilrettelagt information til kvinder med perineale bristninger og et udførligt program med bækkenbundsøvelser udarbejdet af en dedikeret fysioterapeut. Denne del er til stor glæde for de patienter, som jeg personligt ser i min afdeling og som ofte spørger til yderligere information om netop ”deres” type bristning.

Tusinde tak for sidst og en meget fin og utrolig brugbar undervisning for vores afdelingsjordemødre og læger.

Der er KUN positiv feed-back. TAK!!!"Glimrende forberedelse til suturering i praksis

Rune Lykke, læge ved Århus Universitetshospital Skejby:

"I foråret 2010 deltog fire uddannelseslæger fra Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Skejby Sygehus i halvdags suturworkshop ved GynZone.

Et par uger inden workshoppen havde vi fået adgang til online kursusmodulerne, der giver en god og pædagogisk introduktion til sutur af bristninger. Kursusmodulerne følger sværhedsgraden af bristningerne, således introduceres man i det første modul til sutur af labiabristninger og ender i det sidste modul med grad 4 rupturer.

De enkelte moduler er opbygget med afsnit om diagnostik, bedøvelse og suturering. Der er mulighed for at se video med animation, fantom eller patient. Kombinationen af de tre typer video gør, at man får et glimrende indblik i bækkenbundens anatomi samt forberedes på suturering i virkeligheden.

Selve workshoppen blev ledet af Sara Kindberg, der først gav en kort teoretisk gennemgang af de forskellige typer af bristninger, hvorefter der var praktiske øvelser på fantomer. Vi fik lejlighed til at øve flere forskellige teknikker under kyndig vejledning.

Undervisningen er entusiastisk og baseret på den seneste forskning. Kurset er praktisk orienteret, så man let kan bruge det lærte i det daglige kliniske arbejde. Kurset kan anbefales til alle nye læger i det obstetriske speciale".